Selamat Datang ke Permohonan On-Line Sistem e-Mualaf

e-Muallaf / Permohonan pengislaman (On-Line)

Maklumat Negeri Pengislaman Bagi Wilayah Persekutuan


Info Penting Proses Pengislaman

 

Syarat-Syarat
Permohonan

Penerangan
Pengislaman

Pengisian
Borang

Lafaz
Syahadah

Pendaftaran
Pengislaman
 Bahawasanya saya telah memenuhi kesemua syarat permohonan pengIslaman yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Wilayah Persekutuan. Saya juga memahami dan bersetuju dengan penerangan Pengislaman yang dijelaskan oleh Pegawai PengIslaman kepada saya.
Setuju
Tidak Setuju
..