Pusat Pengajian

e-Muallaf / Pusat Pengajian

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


MASJID PUTRA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM),
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62502 PUTRAJAYA,
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA.

No Tel : 03 888 85678
Faks  : 03 8888 3166
Emel: aduan@jawi.gov.my